Khí bảo vệ dùng cho vật liệu trong công nghiệp hàn.

Khí bảo vệ dùng cho vật liệu trong công nghiệp hàn.

Các khí trơ ( heeli, argon,...) không có khả năng tham giá vào các phản ứng hóa học. Trong lĩnh vực hàn người ta sử dụng khí argon, hê li và khí cacbonic.

Khí Argon (Ar): là một loại khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí khoảng 25%. Argon lỏng không màu, không mùi và sôi ở nhiệt độ -185 độ C dưới áp suất thường.

Argon được sản xuất ở dạng lỏng và dạng khí. theo tiêu chuẩn GOST 10157-73 có 3 loại, tùy theo thành phần tạp chất.

Heli (He) là khí cũng không có màu, mùi, có tỷ trọng riêng nhỏ hơn argon khoảng 10 lần.

Khí Cacbonic (Co2): được sử dụng rãi trong hàn để làm khí bảo vệ. Ở áp suất cao Co2 chuyển sang dạng lỏng, còn khi được làm lạnh ở áp suất thường nó chuyển sang trạng thái rắn (nước đá khô).

Trọng lượng 1 listCo2 lỏng ở nhiệt độ +20 độ C là 0.77kg, còn ở nhiệt độ -11độ C hoặc thấp hơn, nó trở lên nặng hơn nước. Vì vậy người ta mua bán khí Co2 theo trọng lượng mà không theo thể tích.

Khí Co2 được nén ở áp suất cao, chia làm bốn dạng ( theo GOST 8050-64): Co2 hàn loại 1 và 2; Co2 thực phẩm và Co2 kỹ thuật. Ba dạng đầu dùng cho hàn, còn Co2 kỹ thuật chỉ được dùng cho hàn sau khi nó đã được làm sạch tạp chất.

Nito (N): loại khí này ít được sử dụng để hàn như là một loại khí bảo vệ độc lập. Thường dùng nó dưới dạng hỗn hợp và dùng trong trường hợp hàn đồng.

Viết bình luận:

0913308425