MÁY HÀN TÂN THÀNH

MÁY HÀN TIG MOSFET INVERTER TIG250A

MÁY HÀN TIG MOSFET INVERTER TIG250A

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN TIG MOSFET INVERTER TIG250A: Điện vô (V) 1Pha - 220v Tần số (Hz) 50/60 Công suất (KVA) 8 Điện thế ra không tải (V) 64 ...

MÁY HÀN TIG MOSFET INVERTER TIG200S

MÁY HÀN TIG MOSFET INVERTER TIG200S

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN TIG MOSFET INVERTER TIG200S: Điện vô (V) 1Pha - 220v Tần số (Hz) 50/60 Công suất (KVA) 5 Điện thế ra không tải (V) 64 ...

MÁY HÀN TIG MOSFET INVERTER TIG200A

MÁY HÀN TIG MOSFET INVERTER TIG200A

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN TIG MOSFET INVERTER TIG200A. Điện vô (V) 1Pha - 220v Tần số (Hz) 50/60 Công suất (KVA) 5 Điện thế ra không tải (V) 64 ...

MÁY HÀN MIG IGBT TTC251I

MÁY HÀN MIG IGBT TTC251I

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN MIG IGBT TTC251I: Điện vô (V) 1Pha - 220v Tần số (Hz) 50/60 Công suất (KVA) 10 Điện thế ra không tải (V) 65 ...

MÁY HÀN MIG THYRISTOR TTC600T

MÁY HÀN MIG THYRISTOR TTC600T

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN MIG THYRISTOR TTC600T: Điện vô (V) 3Pha - 380v Tần số (Hz) 50/60 Công suất (KVA) 40 Điện thế ra không tải (V) 65 ...

MÁY HÀN QUE MOSFET ARC250F

MÁY HÀN QUE MOSFET ARC250F

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN QUE MOSFET ARC250F: Điện vô (V) 1P 220v Tần số (Hz) 50/60 Công suất (KVA) 8 Điện thế ra không tải (V) 65 ...

MÁY HÀN QUE MOSFET ARC301F

MÁY HÀN QUE MOSFET ARC301F

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN QUE MOSFET ARC301F: Điện vô (V) 1Pha - 220v Tần số (Hz) 50/60 Công suất (KVA) 11.5 Điện thế ra không tải (V) 75 ...

MÁY HÀN QUE MOSFET ARC200F

MÁY HÀN QUE MOSFET ARC200F

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN QUE MOSFET ARC200F: Điện vô (V) 1P 220v Tần số (Hz) 50/60 Công suất (KVA) 7 Điện thế ra không tải (V) 65 ...

MÁY HÀN QUE IGBT ARC200IT

MÁY HÀN QUE IGBT ARC200IT

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN QUE IGBT ARC200IT: Điện vô (V) 1Pha - 220v Tần số (Hz) 50/60 Công suất (KVA) 6 Cường độ ra (A) 10-200 ...

MÁY HÀN CƠ AC DÂY NHÔM-ĐỒNG 250A-300A-400A-500A

MÁY HÀN CƠ AC DÂY NHÔM-ĐỒNG 250A-300A-400A-500A

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN CƠ AC DÂY NHÔM-ĐỒNG 250A-300A-400A-500A: Điện vô (V) 1Pha - 220v 2Pha - 380v 1Pha - 220v 2Pha - 380v 1Pha - 220v 2Pha - 380v ...

MÁY HÀN MIG DIOT TTC270DT

MÁY HÀN MIG DIOT TTC270DT

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN MIG DIOT TTC270DT: Điện vô (V) 3Pha - 380v Tần số (Hz) 50/60 Công suất (KVA) 18 Điện thế ra không tải (V) 18-39 ...

MÁY HÀN MIG THYRISTOR TTC350T

MÁY HÀN MIG THYRISTOR TTC350T

Liên hệ

Thông số kĩ thuật MÁY HÀN MIG THYRISTOR TTC350T: Điện vô (V) 3Pha - 380v Tần số (Hz) 50/60 Công suất (KVA) 20 Điện thế ra không tải (V) 65 ...