JASIC

Máy hàn hồ quang chìm MZ 630 JASIC

Máy hàn hồ quang chìm MZ 630 JASIC

Liên hệ

Mua bán máy hàn hồ quang chìm MZ 630 JASIC Mô tả sản phẩm Hàn hồ quang chìm - Công tắc điều chỉnh chế độ CC/ CV ...

Máy hàn que ZX7 200 Pro JASIC

Máy hàn que ZX7 200 Pro JASIC

Liên hệ

máy hàn que nhôm đồng ZX7 200 Pro JASIC Mô tả sản phẩm: - Công tắc nguồn (Phía sau máy) - Núm điều chỉnh dòng hàn - Đèn báo quá...

Máy hàn que ARC 250I JASIC

Máy hàn que ARC 250I JASIC

Liên hệ

máy hàn que ARC 250I JASIC Mô tả sản phẩm - Núm điều chỉnh dòng hàn - Núm điều chỉnh hỗ trợ mồi hồ quang - Công tắc điều chỉnh chế độ hàn que/tig - Đèn báo...

Máy hàn que ARC 350 JASIC

Máy hàn que ARC 350 JASIC

Liên hệ

Máy hàn nhôm đồng que ARC 350 JASIC Mô tả sản phẩm - Công tắc nguồn - Đèn báo quá dòng/quá nhiệt - Núm điều chỉnh dòng hàn - Núm điều chỉnh hỗ trợ mồi hồ quang ...

Máy hàn que ARC 1000 JASIC

Máy hàn que ARC 1000 JASIC

Liên hệ

máy hàn que nhôm đồng ARC 1000 JASIC Mô tả sản phẩm - Núm điều chỉnh dòng - Núm điều chỉnh hỗ trợ mồi hồ quang - Núm điều chỉnh khởi động nóng - Màn hình hiển thị -...

Máy hàn que ARC 400 JASIC

Máy hàn que ARC 400 JASIC

Liên hệ

Máy hàn que ARC 400 JASIC Mô tả sản phẩm - Công tắc nguồn (Phía sau máy) - Đèn báo quá dòng/quá nhiệt - Núm điều chỉnh dòng hàn - Núm điều chỉnh hỗ trợ mồi...

Máy hàn que ARC 500 JASIC

Máy hàn que ARC 500 JASIC

Liên hệ

Máy hàn que cũ mới ARC 500 JASIC Là máy hàn công nghiệp được sử dụng trong các xưởng lớn yêu cầu dòng hàn cao, hàn liên tục, máy có thể sử dụng được cả que thổi than để đục lỗ,...

Máy hàn que ARC 630 JASIC

Máy hàn que ARC 630 JASIC

Liên hệ

Máy hàn nhôm đồng cũ mới que ARC 630 JASIC Mô tả sản phẩm - Công tắc nguồn (Phía sau máy) - Đèn báo quá dòng/quá nhiệt - Núm điều chỉnh dòng hàn - Núm điều chỉnh hỗ trợ...

Máy hàn que ARC 200 JASIC

Máy hàn que ARC 200 JASIC

Liên hệ

Máy hàn que ARC nhôm đồng 200 JASIC Mô tả sản phẩm - Công tắc nguồn (Phía sau máy) - Núm điều chỉnh dòng hàn - Đèn báo quá dòng (O.C) - Đèn báo quá nhiệt (O.H) ...

Máy hàn que ZX7 200

Máy hàn que ZX7 200

Liên hệ

Máy hàn que cũ mới ZX7 200 Mô tả sản phẩm: - Công tắc nguồn (Phía sau máy) - Núm điều chỉnh dòng hàn - Đèn báo quá dòng (O.C) - Đèn báo quá nhiệt (O.H) ...

Máy hàn que MAXX 200

Máy hàn que MAXX 200

Liên hệ

Máy hàn que MAXX 200 Mô tả sản phẩm - Công tắc nguồn (Phía sau máy) - Núm điều chỉnh dòng hàn -...

Máy hàn que ZX7 210

Máy hàn que ZX7 210

Liên hệ

Máy que ZX7 210 JASIC Mô tả sản phẩm - Công tắc nguồn (Phía sau máy) - Núm điều chỉnh dòng hàn - Đèn báo quá dòng (O.C) - Đèn báo quá nhiệt (O.H) MODEL ZX7 210 ...

0913308425