JASIC

Máy hàn TIG 250 AC/DC

Máy hàn TIG 250 AC/DC

Liên hệ

Đặc điểm Máy hàn Jasic TIG 250 ACDC (R65) Mô tả sản phẩm Hàn TIG: - Núm điều chỉnh dòng hàn - Chức năng 2T/4T - Núm điều chỉnh thời gian giảm dòng - Núm điều chỉnh thời gian cấp khí -...

Máy hàn TIG 250P

Máy hàn TIG 250P

Liên hệ

Đặc điểm Máy hàn TIG Jasic 250P Mô tả sản phẩm Hàn TIG: - Núm điều chỉnh dòng cực đại - Núm điều chỉnh dòng cơ bản - Núm tần suất mạch xung - Núm điều chỉnh...

Máy hàn TIG 250A

Máy hàn TIG 250A

Liên hệ

Đặc điểm Máy hàn Jasic TIG 250A Mô tả sản phẩm - Núm điều chỉnh dòng hàn - Núm điều chỉnh chiết khí khi hàn TIG - Công tắc chuyển hàn que/TIG - Đèn báo quá dòng/quá nhiệt...

Máy hàn TIG 200 AC/DC

Máy hàn TIG 200 AC/DC

Liên hệ

Đặc điểm máy hàn TIG Jasic 200 ACDC (R64) Mô tả sản phẩm Hàn TIG: - Núm điều chỉnh dòng hàn - Chức năng 2T/4T - Núm điều chỉnh thời gian giảm dòng - Núm điều chỉnh thời gian...

Máy hàn TIG 200S

Máy hàn TIG 200S

Liên hệ

Đặc điểm Máy hàn TIG Jasic 200S (R20) Mô tả sản phẩm - Công tắc nguồn - Núm điều chỉnh dòng hàn - Đèn báo quá dòng (O.C) - Công tắc điều chỉnh thời gian trễ khí Bộ phụ...

Máy hàn TIG 200A

Máy hàn TIG 200A

Liên hệ

Hướng dẫn sử dụng máy hàn TIG Jasic 200A Mô tả sản phẩm - Công tắc nguồn - Núm điều chỉnh dòng hàn - Đèn báo quá dòng (O.C) - Công tắc chuyển chế độ hàn que/TIG Bộ phụ...

Máy hàn TIG 200 PAC/DC

Máy hàn TIG 200 PAC/DC

Liên hệ

Đặc điểm máy hàn Jasic TIG 200 PACDC (R60) Mô tả sản phẩm - Công tắc nguồn - Núm điều chỉnh dòng hàn - Chức năng 2T/4T - Chức năng AC/DC - Chức năng chọn có xung/không xung ...

Máy hàn TIG 400

Máy hàn TIG 400

Liên hệ

Đặc điểm Máy hàn Jasic TIG 400 J98 Mô tả sản phẩm - Núm điều chỉnh dòng hàn - Công tắc chuyển chế độ hàn que /TIG - Công tắc chuyển chế độ điều khiển từ xa - Công tắc...

Máy hàn TIG 315 PAC/DC

Máy hàn TIG 315 PAC/DC

Liên hệ

Cách thức sử dụng máy hàn Jasic TIG 315 PACDC (R63) Mô tả sản phẩm - Công tắc nguồn - Núm điều chỉnh dòng hàn - Chức năng 2T/4T - Chức năng AC/DC - Chức năng chọn có xung/không xung - Chức...

Máy hàn TIG 315 AC/DC

Máy hàn TIG 315 AC/DC

Liên hệ

Đặc điểm máy hàn TIG 315 ACDC (R67) Mô tả sản phẩm Hàn TIG: - Núm điều chỉnh dòng hàn - Chức năng 2T/4T - Núm điều chỉnh thời gian giảm dòng - Núm điều chỉnh thời gian cấp...

Máy hàn TIG 303

Máy hàn TIG 303

Liên hệ

Đặc điểm Máy hàn Jasic TIG 303 Mô tả sản phẩm Hàn TIG: - Núm điều chỉnh dòng hàn - Núm điều chỉnh thời gian giảm dòng - Núm điều chỉnh thời gian cấp khí -...

Máy đa chức năng CT 312

Máy đa chức năng CT 312

Liên hệ

Đặc điểm Máy đa chức năng Jasic CT312 Mô tả sản phẩm - Công tắc nguồn - Công tắc chuyển chức năng : Hàn que/Hàn TIG/Cắt - Núm điều chỉnh dòng - Đèn báo quá dòng/quá nhiệt ...

0913308425