Vam bẻ B2

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Vam bẻ B2

Bộ vam uốn ống bằng tay B2 Pu ly tròn bao gồm 16; 19; 22; 25 

Pully tròn 27 

Pully tròn 25

0913308425