Máy cắt tôn - inox tấm

Liên hệ

Nhà sản xuất:

- Máy sẽ tự động tính toán
- điều chỉnh khe hở lưỡi dao, khoảng cách chặn sau
- chiều dài cắt, góc độ cắt

Cách sử dụng máy cắt tôn - inox tấm

Máy cắt tôn có thể cài đặt chương trình một cách dễ dàng với các giao diện chương trình điều khiển trên hệ thống CYBELEC. Khi kiểu vật liệu, chiều dày và độ dài

của phôi được đưa vào bộ điều khiển. Máy sẽ tự động tính toán & điều chỉnh khe hở lưỡi dao, khoảng cách chặn sau, chiều dài cắt, góc độ cắt.

-Máy cắt tôn - cắt inox tấm 1,3m

-Lực cắt cơ. Cắt tôn dày nhất 1mm

-Nhanh, đầu tư ban đầu thấp.

0913308425