Robot Fanuc R-2000iB

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Tân trang, sửa chữa, setup robot, chuyển giao công nghệ ,thiết kế dây chuyền sản xuất để ứng dụng robot....

Video  Robot Fanuc R-2000iB ứng dụng :

0913308425