thân kẹp kim WP

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Hotline: 0913308425

Thân kẹp kim WP 1.6, 2.0, 2.4, 3.2  làm từ E-cu dùng cho súng hàn tig WP 17, 18, 26.

Sản phẩm liên quan

0913308425