Rắc máy hàn

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Hotline: 0913308425

Rắc máy hàn dùng cho máy hàn điện, máy hàn tig, máy hàn mig-mag.

Rắc máy hàn có 2 loại: rắc 35 và rắc 50

Sản phẩm liên quan

0913308425