Súng hàn Mig OTC

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Phụ kiện hàn Mig OTC

Súng hàn mig otc dùng cho máy hàn mig-mag otc-daihen

súng mig otc có 2 loại otc 350, otc 500.

Sản phẩm liên quan

0913308425