Đồng hồ OXYgen

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Hotline: 0913308425

Our company offers :

- INDUSTRIAL GAS: Oxygen, CO2, nitrogen, argon, acetylene, ammonia, etc.

- SPECIAL AIR: Hydrogen, Helium, SO2, Argon (99.999), nitrogen (99.999) .....

- MIXED GAS: gas mix (80% ar + 20% CO2), breath (air).

- LPG: Liquid Oxygen, Liquid Nitrogen, Liquid Argon ...

- Gas bottles: (with the capacity of 40 liters, 10 liters ...)

+ Oxygen bottle

+ Nitrogen bottle

+ Argon bottle

+ Bottle co2, ...

- Liquid nitrogen container: YDS China, MVE's fine

công ty chuyên cung cấp các loại đồng hồ

Sản phẩm liên quan

0913308425