Chụp sứ hàn tig

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Hotline: 0913308425

Chụp sứ hàn tig dùng cho các súng hàn tig như súng hàn tig wp17, wp26, QQ150,...

Chụp sứ hàn tig có các loại chụp sứ hàn tig: sứ tig số 4, sứ tig số 5, sứ tig số 6...

Sản phẩm liên quan

0913308425